Chlorid vápenatý bezvodý - granulovaný - 4 kg

Chlorid vápenatý bezvodý - granulovaný - 4 kg
 
 
 
Parametry:
  • CAS No: 10043-52-4
  • Další názvy:
  • Kvalita: technická
  • Obsah: 94-96 %
Použití:
  • jako šetrná přísada do posypových materiálů pro zimní údržbu komunikací,
  • k ochraně sypkých materiálu před zmrznutím,
  • v zemědělství jako listové hnojivo zejména pro ovocné stromy,
  • k plnění pneumatik těžkých strojů a
  • jako dehydratační činidlo a sušidlo
Popis:
Chlorid vápenatý je vysoce hydroskopická látka. Bezvodý přechází působením vzdušné vlhkosti na dihydrát, tetrahydrát a nakonec hexahydrát. Roztok CaCl2 se používá k ošetření vozovek proti namrzání a odstraňování sněhu s nižší ekologickou zátěží než nejpoužívanější sůl kamenná. Jetaké účinnější než klasický chlorid sodný a je velmi účinný do -35 °C. 30% roztok se také používá
k ošetření sypkých materiálů (např. uhlí, písků a kameniva) proti zmrznutí. Chlorid vápenatý v podobě 30% vodného roztoku se využívá jako přípravek proti prachu na kamenitých a polních cestách. Množství a složení směsi je nutné vybírat experimentálně podle
aktuálních podmínek a druhu podloží. V potravinářské kvalitě se používá jako protispékavá a zpevňující látka upravující pH, mj. i
v pivovarnictví, kde pivu poskytuje měkkou, plnou a sladší chuť. V zemědělství je používán jako listové hnojivo zejména pro ovocné stromy. Ovoce ošetřené vápníkem nepraská při dozrávání, je šťavnatější a prodlužuje se jeho skladovatelnost. Využívá se také ve formě zředěných roztoků při boji s okrajovou spálou listí (tipburn) u brukvovitých rostli.
Chlorid vápenatý jako vodný roztok je používán např. pro zatížení a plnění pneumatik stavebních a zemědělských strojů. Jeho roztoky jsou odolné proti zamrzání a na rozdíl od jiných prostředků, nezpůsobuje erozi a degradaci gumy a kaučukových materiálů, ze kterých se vyrábějí pneumatiky.

Bezpečnostní informace
H319 Působí dráždivě na oči.
P264 Po použití si důkladně umyjte ruce
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranu očí/ochranu obličeje.
P305 + P351+ P338 V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně proplachujte vodou po dobu několika minut. Sundejte kontaktní čočky, pokud je máte a dají se snadno odstranit. Dále oplachujte.
P337 + P313 V případě přetrvávání podráždění očí: Konzultujte nebo se svěřte do péče lékaře.

Upozornění:
Všechny údaje jsou pouze informativní. Prodejce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.
 
 
Máte nějaký dotaz na tento produkt? Neváhejte a zeptejte se nás.
*
 
 
*

Znovu vygenerovat
Kontrolni kod
 
 

Ostatní produkty v této kategorii

 
Rychlé vyhledávání
Facebook
 
© SmartCleaners